Yükleniyor...

Akpınar Eski Yerleşim Alanı

Akpınar Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-162
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akpınar Eski Yerleşim Alanı
Envanter No 39-08-162
Yapı Türü
Dönemi Geç Tunç - Demirçağ ?
Genel Tanım Köyün 5,1 km kuzeydoğusunda orman içerisinde bulunan alanda eski yerleşim izleri ve kayaya oyma küp biçimi oyuntular mevcuttur.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Akpınar Köyü
Belde
Mevki Köprüdere
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 583
Yüzölçümü 19297833,55
Nitelik Köprüdere Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 10 kadar küp tespit edilmiştir. Muhtemelen ölü gömme adetleri yada depolama amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından ağız kısımları kırılmış ve iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.