Yükleniyor...

Akçaköy Mezarlık Üstü B (kuzey) Tümülüsü

Akçaköy Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-692
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akçaköy Mezarlık Üstü B (kuzey) Tümülüsü
Envanter No 39-05-692
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Akçaköy Köyü
Belde
Mevki Ballı Kaya
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1649
Yüzölçümü 1050
Nitelik Höyük
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 1,1 km kuzeydoğusunda tarla içerisinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde yakın sürüm yapılmaması için tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Etrafı tarım alanı olarak kullanılan tümülüsün alanı çevresinde yapılan sürümlerden dolayı daralmış durumdadır. Üzerinde yakın tarihli kazı izi görülmemektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.