Yükleniyor...

Sokollu Küllliyesi İmam Evleri

, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-922
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sokollu Küllliyesi İmam Evleri
Envanter No 39-05-922
Yapı Türü
Yapım Tarihi 1569-1570
Yaptıran Sokollu Mehmet Paşa
Yapan Mimar Sinan
Vakfiye H.981 tarihli Sokollu Mehmet Paşa bin Süleyman Paşa Vakfı
Kitabe
Mimari Çağı Klasik Osmanlı
Genel Tanım Külliye koruma amaçlı imar planı sınarları içersinde cami yantnda.günümüzde arsa olarak kullanılan alanda imam ve müezzin evleri bulunmaktadır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Sokak
Ada 192
Pafta
Parsel 14
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım H.981(M.1574) tarihli Sokollu Mehmed Paşa bin Süleyman Paşa Vakfı Vakfiyesi'nin 35-36 sayfalarında geçmektedir. ...... "VAkıfların bir bölümünde Bergos(Berfos)dadır. Bunlar şunlardır: Pazar yeri,kurşun örtülü, kagir elli üç dükkan, bu dükkanlardan altısı medresenin sağ tarafında, altısı sol tarafında, on sekizi kervansaray bitişiğinde, on ikisi imam evi ve müezzin evleri bitişiğinde, on biri hamam etrafındadır.......... camilerinde imam olanların ikameti için yine cami yakınında karşılıklı sofalı iki evi ve bir selamlığı, ahırı, fırını, şikayesi(su deposu) ve muhavvatası olan bir menzil, yine camilerinde müezzin olanların oturmaları için cami yanında bir örtü altında dört ev (bu evlerin müstakil avluları, ortalarında selamlıkları, abhaneleri, müşterek su kaynakları vardır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım İmam Ve Müezzin Evleri
Bugünkü Kullanım Arsa
Önerilen Kullanım İmam Ve Müezzin Evleri
Sahibi Sokollu Mehmet Paşa Vakfı
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Sokollu Mehmet Paşa Vakfı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde yıkılmıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 01/03/2016-3032
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.