Yükleniyor...

Akçaköy Eski Camii

Akçaköy Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-689
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akçaköy Eski Camii
Envanter No 39-05-689
Yapı Türü Dini
Yapım Tarihi 1930' lar ?
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe Yok
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Köy içinde yer alan cami dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Akçaköy Köyü
Belde
Mevki Köy İçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 1
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Köy içinde yer alan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 8x12 metre boyutlarındadır. Yapının duvarları tuğla örgülü, çatısı ahşap konstrüksiyon olup, pencereleri kemerlidir. Son cemaat mahali tuğla kemerli revak şeklinde düzenlenmiş olup, revak kemerlerinde ahşap gergiler yer alır. Ahşap konstrüksiyonlu kadınlar mahfilinin kuzeybatı duvarında kalem işi hat görülmektedir. Günümüzde minaresi mevcut değildir. Yapının güneybatı duvarında, kadınlar mahfilinin ahşap merdiveninin altında dış taraftan kapatılmış minare geçişi yer almaktadır. Çatısı kırma çatı olup, üzeri marsilya kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Cami
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Cami
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Akçaköy Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı girişinin solunda yer alan revak kapatılarak imam odası olarak düzenlenmiştir. Yapının pencere doğramaları yok olmuş, tavan kaplamaları dökülmüştür. Minaresi günümüzde mevcut olmayan yapının, minare geçişi dışarıdan kapatılmıştır. Avlusunda YSE çeşmesi bulunmaktadır. Çeşmenin yalak kısmında atıl olarak duran, parçalanmış Osmanlı dönemi mezar taşı bulunmaktadır. Günümüzde kullanılmayan cami bakımsız ve harap bir durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama Tescile önerilecektir.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.