Yükleniyor...

Cami Kebir Mahallesi 6 Ada 1 Parselde Konut

Cami Kebir Mahallesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-929
Genel Bilgiler
Yapı Adı Cami Kebir Mahallesi 6 Ada 1 Parselde Konut
Envanter No 39-07-929
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19.yy
Genel Tanım
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Cami Kebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 6
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin Kat
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Yığma Tuğla
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz,parselde dikdörtgen planlı yapılmış olup tek katlıdır. Pencereleri dikdörtgen formlu olup, kalın sövelidir. Yan cephelerinde ikişer adet, yola bakan cephesinde ise 4 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yola bakan cephesinde yer alan dört pencereden bir tanesi ve sağ yan cephede yer alan 2 adet pencere açıklığının sonraki zamanda kapatıldığı görülmüştür. Yapı, yığma tuğla malzeme ile yapılmış olup giriş bahçe tarafındadır. Taşınmazın girişinin bulunduğu kısma daha sonradan indirme çatı ile ek yapılmış olup yapının giriş cephesi değiştirilmiştir. Kırma çatı ile örtülmüş ve alaturka kiremit kullanılmıştır. Çatı altında silmeleri bulunur. Her pencere arasında da silmeler mevcuttur. Pencere aralarında ve yapının köşelerinde yer alan silmeler çatının başladığı noktada paye görevi üstlenerek yapının taşıyıcı öğelerinden biri olmuştur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar Taşınmazın dış cephesi betonarme harç ile sıvanmıştır.
Gözlemler Taşınmaz, Hinduhatun Cami ile aynı parselde yer almaktadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2017-4083 22/08/2017-4366 tescilinin devamı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.