Yükleniyor...

Depo Binası

Ceylanköy , Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-923
Genel Bilgiler
Yapı Adı Depo Binası
Envanter No 39-05-923
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19. Yy.
Genel Tanım Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ceylanköy sınırları içerisinde kalan, Depo Binası olarak kullanıldığı düşünülen dikdörtgen planlı tuğla malzemeli olan yapının harap durumda olduğu gözlenmiştir.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Ceylanköy
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 2153
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Tuğla, Betonarme
Yapım Tekniği Tuğla, Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Düz bir arazi üzerine konumlandırılmış olan yapı dikdörtgen planlıdır. Yapının dış duvarlarının ön ve arka cepheleri günümüze kadar ulaşmış
olup, yan kısımlarının kısmen yıkılmış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın yöre halkı tarafından değirmen olarak kullanıldığı söylenmiştir. Taşınmaz kagir olup, sıra halinde düzgün tuğla ile örülmüştür. Yapının günümüze ulaşan kısımlarına bakıldığında 6 adet önde 5 adet arkada olmak üzere 12 adet kemerli pencereleri bulunmaktadır. Ayrıca yine geniş ve kemerli bir girişi olduğu görülmüştür. Yapı ne zaman yapıldığı belli olmayan beton bir kirişle çevrelenmiş durumdadır. Depolama amaçlı kullanıldığı düşünülen taşınmazın çatısı tamamen yok olduğu görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Fena
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Depo Binası
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Depo Binası
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Şahıs
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Depo Binası olarak kullanıldığı düşünülen dikdörtgen planlı tuğla malzemeli olan yapının harap durumda olduğu gözlenmiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 17/01/2017-3787
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.