Yükleniyor...

Ahmetbey Eskibağlık Tümülüsü

, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-684
Genel Bilgiler
Yapı Adı Ahmetbey Eskibağlık Tümülüsü
Envanter No 39-05-684
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy
Belde Ahmetbey Beldesi
Mevki Eskibağlık Mevki
Sokak
Ada 149
Pafta
Parsel 76-62-61
Yüzölçümü 1663.38/1036.52/774.24
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Belde merkezinden 1,6 km kuzeyde tarla içerisinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Yakın çevresinin sürülerek tümülüsün tahrip edilmesinin engellenmesi.
Gözlemler Etrafında tarım yapılan tümülüs iyi korunmuş durumdadır. Ancak yakın çevresinde yapılan sürümler nedeniyle tümülüsün alanı daralmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları Ahmetbey Beldesi, 149 ada, 76,62 ve 61 parsellerin tapu kaydının beyanlar hanesindeki 08.02.2016 tarih ve 2213 sayılı numaralı "1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin kaldırılarak; Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Ahmetbey Beldesi Karşıyaka Mahallesi, 374 ada, 43 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" ibaresinin, 374 ada, 41,42,44 ve 45 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır" ibaresinin konulmasına 28/11/2022 tarih ve 8823 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.