Yükleniyor...

Vize Gönül Kuplen Evi

Evren Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-499
Genel Bilgiler
Yapı Adı Vize Gönül Kuplen Evi
Envanter No 39-08-499
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Bodrum üzeri iki katlı konut yapısı.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Bağlar Sokak
Ada 181
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü 727
Nitelik Altında Dört Dükkan Olan Dört Daireli Kargir Ev ve İki Katlı Kargir Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 2
Malzeme Taş, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bina, yarım bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi avluya bakan güney cephesinden bodrum kattandır. Kuzey cephesi sağır ve bitişiktir, batı cephesi ise sokağa bakmakta ve bu cephenin ortasında konsol şeklinde baca bulunmaktadır. Güney cephede meyilden dolayı açık olan olan bodrum kat kapı ve pencereleri taş sövelidir. Bodrum kat duvarları moloztaş, zemin kat ve birinci kat duvarları tuğla ve cepheler sıvalıdır. Kat aralarında üzeri sıvalı silmeler bulunmaktadır. Pencereleri ahşap kanatlı, çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Gönül Kuplen
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Herhangi bir onarım gözlenmiyor.
Gözlemler Günümüzde kullanılmayan bina taşıyıcı olarak iyi durumda fakat cephe ve doğramaları bakımsızlıktan dolayı bozulmuş durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 15.02.2001-6677
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.