Yükleniyor...

Karacaibrahim Mahallesi 15 Ada 29 Parselde Konut

Karacaibrahim Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-943
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karacaibrahim Mahallesi 15 Ada 29 Parselde Konut
Envanter No 39-01-943
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 15 ada, 29 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 15
Pafta
Parsel 29
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmazın alana kareye yakın planda oturduğu görülmüştür. Yapının yığma tuğla ile yapılmış olduğu görülmüş olup, dış beden duvarlarının betonarme harç ile sıvanmış olduğu görülmüştür. Taşınmazın zemin katında ikişer adet olmak üzere kare formlu pencere açıklıklarının yer aldığı görülmüştür. Sonradan açıldığı düşünülen kapı açıklığının pencere açıklığından yararlanarak oluşturulduğu düşünülmektedir. Asıl girişin zemin kattan sağlandığı ve üst kata sonradan bağlantı olarak yapılan merdivenlerin dökme beton olduğu görülmüştür. Taşınmazın saçak kotundan yukarıda yarım daire şeklinde madalyonu andıran bir alınlığı vardır. Madalyonun hemen altında saçak altı silmeleri yer almaktadır. Madalyonun arkasında kırma çatı yer almaktadır. Üst örtü malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477 25.03.2019-5814 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.