Yükleniyor...

208 Ada 4 Parselde Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1085
Genel Bilgiler
Yapı Adı 208 Ada 4 Parselde Konut
Envanter No 39-08-1085
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş-tuğla ve ahşap hatıllı örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak Koza Sokak İle 7 Nolu Sokağın Kesişimi.
Ada 208
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş tuğla ve hatıllı duvar örgülü kırma çatılı alaturka kiremit örtülüdür.
Yapının tapu vasfı iki katlı kerpiç ev ve arsası olup, konut yapısı doğu ve güney cephelerinden bitişik nizamlıdır.
Çatı saçağı altı üç sıra tuğla dizili olan yapı hasarlı olup, kullanılmamaktadır. Yapının 1. kat açık cepheleri saç levhalarla kaplanmıştır. Yapının içine girilememiştir. Yapı Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının 1. kat açık cepheleri saç levhalarla kaplanmıştır.
Gözlemler Konut yapısı doğu ve güney cephelerden bitişik nizamlıdır. Yapı hasarlı olup, kullanılmamaktadır. Yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.