Yükleniyor...

Konut Ve Bahçe Kapısı

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1031
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Bahçe Kapısı
Envanter No 39-07-1031
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapının tapu vasfı iki adet kargir ev samanlık ve bahçe olup, Yaylalar Sokağı'nın kuzeyinde geniş bir bahçe içerisinde bulunur. Yapı parseli içerisinde yer alan konut yapıları ile eklentilerinin büyük oranda yıkıldığı, güneyde yer alan bahçe duvarları ile zemin kat duvarlarının bir kısmının varlıklarını koruduğu tespit edilmiştir. Yapıların yığma moloztaş duvar örgülü olduğu görülmüştür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Yaylalar Sokak
Ada 107
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yapının tapu vasfı iki adet kargir ev samanlık ve bahçe olup, Yaylalar Sokağı'nın kuzeyinde geniş bir bahçe içerisinde bulunur. Yapı parseli içerisinde yer alan konut yapıları ile eklentilerinin büyük oranda yıkıldığı, güneyde yer alan bahçe duvarları ile zemin kat duvarlarının bir kısmının varlıklarını koruduğu tespit edilmiştir. Yapıların yığma moloztaş duvar örgülü olduğu görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut Ve Bahçe Kapısı
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor (yıkık)
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Parselde yoğun otsu ve ağaçsı bitkiler vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.