Yükleniyor...

Yündolan Küçük Kale

Yündolan Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-365
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yündolan Küçük Kale
Envanter No 39-01-365
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Yündolan Köyünün 4,5 km kuzeyinde, Kırklareli Barajı yanında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yündolan Köyü
Belde
Mevki Küçük Kale Mevki
Sokak
Ada
Pafta 8
Parsel 1499
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Büyük ölçüde yok olmuştur. Doğu ve güney tarafında zeminde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Diğer kısımlar tamamen yok olmuştur. Alanda çok sayıda keramik kap parçası görülmektedir. Duvarlarda horasan harcı gözükmemektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde "Türk Dönemi Kaleleri" İsmail Hakkı Kurtuluş
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.