Yükleniyor...

Kale Mahallesi, 194 Ada 7 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-991
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi, 194 Ada 7 Parsel Konut
Envanter No 39-08-991
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı kuzey-güney istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ön cephesi tuğla malzeme ile yenilenmiş olup orijinal yapı malzemesinin moloztaş-ahşap hatıllı olduğu görülebilmektedir. Yapının güneyinde yer alan müştemilat eklentileri ve bahçe duvarı moloz taş örgülü olup tarihsel eklenti görünümüne sahiptir. Batı ön cephesi orta ekseninde zeminden çatıya kadar yükselen çıkma saçaklı sundurmalı girişe ve üzerinde balkona sahiptir. Sundurmalı giriş iki adet ahşap kolon ile desteklenmektedir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Nüzhet Erez Sokak
Ada 194
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-tuğla-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi, Nuzhet Erez Sokak üzerinde yer alan yapı kuzey-güney istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ön cephesi tuğla malzeme ile yenilenmiş olup orijinal yapı malzemesinin moloztaş-ahşap hatıllı olduğu görülebilmektedir.Ön cephe yapı malzemesi gibi pencere formlarında da yenileme mevcuttur. Yapı parselinde, yapının batısında ve güneyinde yer alan yapılaşma ve müştemilat eklentileri mevcuttur. Yapının güneyinde yer alan müştemilat eklentileri ve bahçe duvarı moloz taş örgülü olup tarihsel eklenti görünümüne sahiptir. Yapının giriş (ön) cephesi batıya bakmaktadır. Batı ön cephesi orta ekseninde zeminden çatıya kadar yükselen çıkma saçaklı sundurmalı girişe ve üzerinde balkona sahiptir. Sundurmalı giriş iki adet ahşap kolon ile desteklenmektedir. Zemin kat sundurmalı girişi muhdes olarak briket tuğla malzeme ile örülmüştür. Girişin iki yanında zemin ve 1. katta birer adet dikdörtgen pencere bulunur. Güney cephe 1. kat pencerelerinin uzunlamasına dikdörtgen olduğu dikkat çekmektedir. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının ön cephesi tuğla malzeme ile yenilenmiş olup orijinal yapı malzemesinin moloz taş ahşap hatıllı olduğu görülmektedir. Ön cephe yapı malzemesi gibi pencere formlarında da yenileme mevcuttur.
Gözlemler Yapı parselinde yapının batısında ve güneyinde yeni yapılaşma ve müştemilat eklentileri mevcuttur. Yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.