Yükleniyor...

Yukarıkanara Kalesi

Yukarıkanara Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-010
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yukarıkanara Kalesi
Envanter No 39-04-010
Yapı Türü Kale
Dönemi
Genel Tanım Kırklareli İli, Kofçaz İlçesi, Yukarıkanara Köyü, Kale Yanı mevkiinde yer alan kale, Demir Çağlarında yapılmıştır. Bununla birlikte yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Yukarıkanara Köyünün doğusunda bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Yukarıkanara Köyü
Belde
Mevki Kale Yanı
Sokak
Ada 101
Pafta D-18-d-22-c-1
Parsel 110
Yüzölçümü 3585,28
Nitelik Eski Kale Yeri
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Kaçak define kazıları
Şimdiki Durumu Kale kalıntısından ayakta hemen hemen birşey kalmamıştır. Tepenin güney tarafında parçalar halinde duvar kalıntıları bulunmaktadır ve bu duvar kalıntılarının doğusunda temel taşları ve izleri mevcuttur. Yüzeyde insitu durumda bulunmuş seramiklere göre en erken yerleşimin Kalkolitik Döneme kadar gittiği, bununla birlikte kalenin ilk yerleşiminin Demir Çağında olduğu söylenebilir. Kalıntı şeklinde günümüze gelebilen sur duvarları, kayrak taşlarının karışık biçimde birleştirilmesi ile oluşturulmuştur ve kalınlıkları yaklaşık olarak 0,8-1,2 metreyi, yükseklikleri 2 metreyi bulmaktadır. Bu duvarların güneyinde horasan harcının da kullanılmış olduğu, muhtemelen su künkü oldukları tahmin edilen bir kalıntı mevcuttur. Kalenin, bu özelliklerinden dolayı farklı dönemlerde kullanım gördüğü anlaşılmaktadır. Bulunduğu mevki itibarı ile Karakol Kalesi olarak niteleyebileceğimiz kale, değişik dönemlerde iskan görmüş olup, istilalar ve yağmalar sonucu temeli aynı olmak üzere beden duvarları yıkılıp gelişi güzel tamir görmüştür.
Önerilen Koruma Kaçak kazılara karşı güvenlik birimlerince periyodik kontrolü yapılmalıdır.
Gözlemler Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 14.01.2009-2271, 16/12/2015-2838
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.