Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 90 Ada 18 Parselde İşyeri

Yayla Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-815
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 90 Ada 18 Parselde İşyeri
Envanter No 39-01-815
Yapı Türü Banka
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Yayla Mahallesi, Namazgah Caddesi'nde bulunan yapı Eski Osmanlı Bankası olarak bilinmektedir. İki katlı olan bina kagir olarak inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi
Belde
Mevki Birinci Namazgah Geçidi
Sokak Namazgah Caddesi
Ada 90
Pafta 17
Parsel 18
Yüzölçümü 97
Nitelik Kargir Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yayla Mahallesi, Namazgah Caddesinde bulunan yapı Eski Osmanlı Bankası olarak bilinmektedir. Zemin kat ve birinci kattan oluşan bina, duvarları taş ve tuğla ile yığma döşemeleri ise çelik kirişli ve ahşap kaplıdır. Sadece ön cephesinden ışık alan binanın diğer üç cephesi bitişiktir. Ön cephe Neoklasik uslupta üzeri üçgen alıklıklı, 6 sütun ile 5 eşik bölüme ayrılmıştır. Zemin katta en soldaki bölüm üst kata çıkış merdivenine açılmakta, ortadaki ve onun solundaki ise zemin kata giriş olarak düzenlenmiş, sağ taraftaki diğer iki bölümde ise camlı doğramalar bulunmaktadır. Üst katta aynı akslarda 5 tane dar uzun pencere bulunmakta ve kenarları sövelerle süslenmiştir. Zemin kat ile üst katı birbirinden ayıran profilli bir kat silmesi ve saçak seviyesinde öne çıkan yine profilli bir saçak silmesi ve onun üzerinde üçgen bir alınlık ile cephe sonlanmaktadır. Kapı ve pencere önlerinde bulunan özgün metal panjurları korunmuştur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Banka
Bugünkü Kullanım İşyeri
Önerilen Kullanım İşyeri
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Koruma Bölge Kurulununca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler Binanın onarımı yakın zamanda tamamlanmış fakat henüz kullanılmamakta ve iyi durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.