Yükleniyor...

Konut Ve Müştemilatı

Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1073
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Müştemilatı
Envanter No 39-01-1073
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür. Konut yapısı ve müştemilatı tamamen yığma moloz taş örgülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak
Ada
Pafta 28-31
Parsel 8248
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı ve müştemilatı tamamen yığma moloz taş örgülüdür. Yapının ön cephesi güneye (bahçeye) bakmakta olup, yapı parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir. Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır. Pencereleri pvc malzeme ile yenilenmiştir. Müştemilat yapısı doğuda yer alır. Yapının içine girilememiştir. Yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapı parseline güneydoğu cephede sokağa açılan moloz taş örgülü ancak betonarme olarak onarılmış kapıdan girilmektedir. Pencereleri pvc malzeme ile yenilenmiştir.
Gözlemler Yapının arka (kuzey) ve yan dar cepheleri ağırlıklı olarak sağır yapıdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları E.K.V.K.Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı kararıdır.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.