Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 728 Ada 29 Parselde Konut (kırklareli Evi)

Yayla Mahallesi, Yapraklı, Merkez
ENV. NO: 39-01-766
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 728 Ada 29 Parselde Konut (kırklareli Evi)
Envanter No 39-01-766
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yayla Mahallesi, Mektep Sokakta bulunan konut yapısı kagir olarak inşa edilmiş olup, bodrum ve iki kattan oluşmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki Yayla Meydanı
Sokak Mektep Sokak
Ada 728
Pafta 35
Parsel 29
Yüzölçümü 126
Nitelik Ahşap Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+b
Malzeme Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bina zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Mektep Sokağa bakan kuzeybatı yönündeki ön cephesinin sağ tarafında basamaklarla çıkılarak ulaşılan girişi bulunmaktadır. Ön cephesi ahşap kaplı olan yapının yan cepheleri sıvalıdır. Üst katında yer alan cumba dört payanda ile desteklenmiştir. Pencere kenarlarında ahşap süslemeler, saçak altlarında eliböğründeler yer alır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Orta
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde kullanılmayan yapının çatı ve döşemelerinde kısmi çökmeler mevcuttur. Yan cephe sıvaları dökülmüş, pencereleri kırılmış olan yapı bakımsız bir durumdadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20.04.1990-646
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.