Yükleniyor...

Gazi Mahallesi 376 Ada 9 Parsel Konut

Gazi Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-981
Genel Bilgiler
Yapı Adı Gazi Mahallesi 376 Ada 9 Parsel Konut
Envanter No 39-08-981
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllıdır. Yapı parseli caddeden yer yer yıkılmış moloztaş örgülü bahçe duvarı ile ayrılmaktadır. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapnın giriş kapısınn üzeri 1. katta 2 adet kapı açıklığına sahip olup giriş üzerinin balkonlu olduğu anlaşılmaktadır. Balkon altı ahşap destekli sundurmalı giriş olması muhtemeldir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Gazi Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Kışla Ve Şehbali Caddeleri
Ada 376
Pafta
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Duvar örgüsü üzzeri sıva ve cephede deformasyon görülmektedir. Yapımetruk durumda olup beşeri ve tabi etkilere açık durumdadır. Yapının döşeme, iç-dış kapıları, pencereleri, tavan ve çatısı ağır hasarlıdır. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapı ve parseli yoğun çalılık ve otsu bitkilerle kaplıdır. Yapının kuzey ve batı cepheleri gözlenememiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.