Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 128 Ada 7-8 Parselde Konut

Yayla Mahallesi, Tellakzade, Merkez
ENV. NO: 39-01-779
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 128 Ada 7-8 Parselde Konut
Envanter No 39-01-779
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde, Mektep Sokakta, birbirine bitişik vaziyette olan yapılar, kagir olarak inşaa edilmiş olup; biri bodrum üzeri iki katlı, diğeri ise sadece iki katlıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi, Tellakzade
Belde
Mevki Mektep
Sokak Mektep Sokak
Ada 128
Pafta 28
Parsel 7-8.
Yüzölçümü 126.50 / 126.50
Nitelik Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+b
Malzeme Taş + Tuğla
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapılardan doğuda kalanı zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Mektep Sokağa bakan güney yönündeki ön cephesinde girişi bulunmaktadır. Giriş üzerinde metal konstrüksiyon balkon yer alır. Cepheleri sıvalı olan yapının pencereleri sıva işi söveli ve basık kemerlidir. Bitişiğinde, batıda kalan yapı ise iki katlıdır. Yapıların çatıları tektir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Edirne Koruma Kurulunca onaylı projeleri doğrultusunda restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
Gözlemler Günümüzde kullanılmayan yapıların Edirne Koruma Kurulunca onaylı projeleri doğrultusunda restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılar iyi ve bakımlı durumdadırlar.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.