Yükleniyor...

Yangınkule Tümülüsü

Dereköy Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-267
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yangınkule Tümülüsü
Envanter No 39-01-267
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-ms 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Dereköy Köyü
Belde
Mevki Yangın Kule
Sokak
Ada 103
Pafta
Parsel 291
Yüzölçümü 17888219,28
Nitelik Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 5 km kuzeydoğusunda, ormanlık alanda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır.
Önerilen Koruma Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Orman içerisinde yer alan tümülüsün üzeri sık ağaçlar ile kaplıdır. Tümülüsün güney eteğinde yaklaşık 2x1m. genişliğinde ve yaklaşık 60-70 cm. derinliğinde kaçak kazı çukur mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 14/07/2015 tarih ve 2493 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.