Yükleniyor...

Vezirtepe A Tümülüsü

, Vize
ENV. NO: 39-08-143
Genel Bilgiler
Yapı Adı Vezirtepe A Tümülüsü
Envanter No 39-08-143
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki Vezirtepe
Sokak Vize Yolu
Ada 260
Pafta
Parsel 4-5-6
Yüzölçümü 16642 /883 / 1367
Nitelik Ham Toprak / Tarla / Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Bölgenin imara açılması söz konusudur.
Şimdiki Durumu Vize İlçesi Kıyıköy Kasabası girişinde yolun solunda odun depolarının bulunduğu alanda 260 ada, 4 ve 6 nolu parseller üzerinde yer almaktadır. İki parselin arasında yol açılması esnasında tümülüs üzerinde büyük tahribat yaratılmıştır. Tümülüs yaklaşık olarak 3 m yüksekliğinde 18 m çapında bir alanı kaplamaktadır.
Önerilen Koruma Koruma alanının belirlenmesi, üzerinde imar ve inşaat faaliyetlerinin engellenmesi.
Gözlemler Üzerinden yol açılması esnasında büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.05.2000-6092
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.