Yükleniyor...

Üsküp Beypınar Yolu Tümülüsü

, Merkez
ENV. NO: 39-01-355
Genel Bilgiler
Yapı Adı Üsküp Beypınar Yolu Tümülüsü
Envanter No 39-01-355
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Beypınar Yolu - Hüseyin Oranın Tarlası
Sokak
Ada
Pafta 7
Parsel 5095
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Belde merkezinin 3,5 km kuzeydoğusunda, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 12-15 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler İş makinesiyle her taraftan tamamen tahrip edilmiştir. Yer yer keramik parçaları görülmektedir. Yakın çevresinde de çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Yapılan kazılar sonucu tümülüsün formu tamamen bozulmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.