Yükleniyor...

Merkez, 89 Ada 24 Parselde Ticari Yapı

Camikebir Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-965
Genel Bilgiler
Yapı Adı Merkez, 89 Ada 24 Parselde Ticari Yapı
Envanter No 39-01-965
Yapı Türü
Yapım Tarihi 19.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kagir yapı, zemin üzeri 1 katlıdır. Namazgah Caddesi üzerinde yer alır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Camikebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Namazgah Caddesi
Ada 89
Pafta
Parsel 24
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kagir yapı zemin üzeri 1 katlıdır. Cephesi sıvalıdır. Yapı bitişik nizamlıdır. Zemin kata camekan yapılarak özgünlüğü bozulmuştur. Camekanın yanları seramik kaplıdır. Camekan üzerinde ortada yer alan küçük kare formlu aydınlatma penceresi kapatılmıştır. Birinci katta basık kemer içinde üç adet pvc pencere yer alır.Çatı altı silmelidir. Eğimli çatısı marsilya kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Ticari
Bugünkü Kullanım Ticari
Önerilen Kullanım Ticari
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yakın zamanda yapılan tadilat ile pencerenin basık kemerleri değiştirilmiş, aydınlatma penceresi yıkılmıştır.
Gözlemler Yapının form ve aydınlatma penceresinin hizasına göre 89 ada 25-26-27 parsellerde yer alan yapılarla bütünlük arz ettiği, yapının ilk döneminde tek katlı olabileceği, üst katının sonraki dönemlerde yapıldığı düşünülmektedir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 19/02/2018-4869
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.