Yükleniyor...

Ulukonak Miltepe Kuzey Tümülüsü

Ulukonak Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-557
Genel Bilgiler
Yapı Adı Ulukonak Miltepe Kuzey Tümülüsü
Envanter No 39-01-557
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Ulukonak Köyü
Belde
Mevki Maltepe Mevki
Sokak
Ada 3
Pafta 11
Parsel 3
Yüzölçümü 2224397,59
Nitelik Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 2,4 km güneybatısında, ağaçlandırma sahasında bulunan tümülüs, 2-2,5 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Üzerinde ağaçlandırma yapılması amacıyla iş makinesiyle sürülmüş ve tahrip edilmiştir. 20 m kuzeybatısında pişmiş toprak kap parçaları bulunmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.