Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 210 Ada 7 Parselde Konut

Yayla Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-869
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 210 Ada 7 Parselde Konut
Envanter No 39-01-869
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19.yy.
Genel Tanım Yayla Mahallesi'nde bulunan yapı bodrum kat üzeri tek katlı olup bodrumu moloz taş yığma, zemin katı ahşap karkas arası kerpiç dolguludur.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi
Belde
Mevki Çifte Gazino
Sokak Çifte Kabineler Sokak
Ada 210
Pafta 48
Parsel 7
Yüzölçümü 181
Nitelik Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 1
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma, Ahşap Karkas
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bina bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. Girişi sokağa bakan batı cephesinden, merdivenle çıkılan, üstü kemerli, girintili bir niş şeklindedir. Ön cephede girişin sağ ve solunda dikdörtgen, dar uzun ikişer pencere bulunmaktadır. Zemin katı tuğla hatıllı moloz taş, üst katı ahşap karkas arası tuğla dolgulu ve yer yer kerpiç dolgulu olarak inşa edilmiştir. Cepheleri bodrum katta sıvalı, zemin katta ahşap kaplıdır. Çıkmalı saçağı olan binanın çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Pencere doğramaları yenilenmiş olan yapının sokak cephesindeki ana girişinin önü tuğla ile örülerek kapatılmıştır.
Gözlemler Günümüzde konut olarak kullanılan binanın taşıyıcı ve cephe kaplamaları yıpranmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.01.2001-6553
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.