Yükleniyor...

Terzidere Topkoru 2 Tümülüsü

Terzidere Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-873
Genel Bilgiler
Yapı Adı Terzidere Topkoru 2 Tümülüsü
Envanter No 39-04-873
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Geç Tunç Çağı
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Terzidere Köyü
Belde
Mevki Topkoru Mevki
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 241
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Üzeri meşe ağaçları ile kaplı olan Tümülüsün yaklaşık 4-5 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlenmiştir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Terzidere Köyünün yakalşık 3 km kuzey-doğusunda 101 ada, 241 parselde, tarla vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan ve üzeri büyük boyutta meşe ağaçları ile kaplı olan tümülüsün yaklaşık 4-5 m. yüksekliğinde, 8-10 metre çapında doğu-batı eksenindeki tümülüslerden batı yönünde yer alan tümülüs olduğu belirlenmiştir. Muhtelif tarihlerde iş makinesi kepçe ve hilti (kırıcı) yardımıyla tümülüsünd güney doğu yamacına yaklaşık 1,5 metre ile 3 metre arasında değişen genişlikte bir kaçak kazı çukurunun yer aldığı tespit edilmiştir. Tümülüsün Doğu Trakya'da benzerlerine sıkça rastlanılan ve Taşlıtepe olarak adlandırılan koruganlardan olduğu değerlendirilmştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 28/10/2020 tarih ve 7199 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi Birol HASANBAT Sanat Tarihçisi Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.