Yükleniyor...

Taş Ocağı Mevkii 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

, Merkez
ENV. NO: 39-01-1082
Genel Bilgiler
Yapı Adı Taş Ocağı Mevkii 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No 39-01-1082
Yapı Türü Taş Ocağı
Dönemi
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Beldesi, Taş Ocağı Mevkiinde, 6928 parsel sayılı, mera vasıflı taşınmazda dikdörtgen ya da kare üniteler halinde açığa çıkmış blok taş kesitler ve ana kayaya beden gücü kullanılarak açılmış bir tünel bulunmaktadır. Yapılan incelemede alanın çevresine göre daha alçak konumda olduğu görülmüştür. Antik Dönem taş ocakları genellikle açık yamaçlarda görülmekle birlikte nadiren de olsa yer altı galerili olan tipleri de bulunmaktadır. Bu ocaklarda taş çıkarma işlemi; kanal açma, oyma ve çatlama teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Taş Ocağı Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 6928
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Kaçak kazılar ve madencilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Mera arazisi.
Önerilen Koruma Alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek olası madencilik faaliyetlerinden korunması gerekmektedir.
Gözlemler Alanda madenciler tarafından açılmış araştırma çukurları ile defineciler tarafından açılmış kaçak kazı çukurları mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Vra
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 30.06.2020 tarih ve 6870 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Burcu Kaya TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi Birol HASANBAT Sanat tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.