Yükleniyor...

Evrensekiz Fatih Camii Haziresi

Evrensekiz Beldesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-688
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evrensekiz Fatih Camii Haziresi
Envanter No 39-05-688
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Evrensekiz Beldesi, Fatih Mahallesi, 189 ada 3 parselde bulunan Eski Fatih Cami avlusunda yer alan haziresinde asıl yerlerinden sökülmüş vaziyette olup duvar dibine dizilen çoğunluğu yazılı olmak üzere Osmanlı Dönemine tarihlenen mezar taşları mevcuttur.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Evrensekiz Beldesi
Belde Evrensekiz Beldesi
Mevki Fatih Mahallesi
Sokak
Ada 189
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü 718,39 m2
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Beldenin Fatih Cami avlusunda yer alan haziresinde asıl yerinden sökülmüş vaziyette olup duvar dibine dizilen çoğunluğu mermer mezar taşlarında yapılan inceleme neticesinde;1no'luMezarTaşı:
Dikdörtgen biçimdeki mezar taşının alt ve baş kısmı kırık olup,ön yüzünde 3 satır sülüs hattıyla oluturulan yazı kuşağı vardır. 2no'luMezarTaşı:2parça halinde olup, alt ve üst kısım kırıktır.ön yüzünde 4 satır sülüs hattıyla oluturulan yazı kuşağı vardır. 3no'luMezarTaşı:Alttan yukarıya doğru genişleyen gövde ve sivri kemer biçiminde tamamlanan alınlıklıdır.ön yüzünde 3 satır yazı kuşağı vardır. 4no'luMezarTaşı:Dikdörtgen biçimde olup üst kısım kırıktır. Yazı kuşağında "abd-errahman/sene/1032"görülmektedir.5no'luMezarTaşı:Alttan yukarıya doğru genişleyen gövdesi mevcut olup,alınlık kısmında saksıdan çıkan ve yana sarkan alçak kabartma tek. gül motifi ile üstten akantus yaprakları görülmektedir.Ön yüzünde 5 satır yazı mevcut ve alt kısım kırık olduğundan tarih bölümü yoktur.6no'luMezarTaşı:Dikdörtgen biçimde alt ve başlık kısmı kırıktır. Ön yüzünde yer alan 5 satır yazı kuşağının son satırında el fatiha/sene/1183 görülmektedir.7no'luMezarTaşı:Dikdörtgen biçimdeki baş kısmıkırıktır.
Ön yüzünde yer alan 6 satır yazı kuşağının son üç satırında"mustafa ru/huna fatiha/sene 1153" okunmaktadır.8no'luMezarTaşı:Dikdörtgen biçimdeki mezar taşının alt ve üst kısmı kırık olup ön yüzünde 6 satır yazı kuşağı mevcuttur.

Hazirede yer alan ve dörder beşer parçaya bölünmüş vaziyette olan iki grup halindeki mezar taşı parçalarının sanduka tipi mezara ait olacağı düşünülmektedir. Yüzeyinde sarmaşık dallar, gülbezek motifleri vs. bitkisel bezemeler dikkat çekicidir. Her iki grubun da bir taşının üst kısmı kırık olmasına rağmen ön yüzünde dört satır yazı kuşağı mevcut olup son satırında "1181 sene" tarihi okunmaktadır.

Hazire içerisindeki atıl ve kırık vaziyettte mezar taşlarına ait sarık tipi baş kısımlarile gövde parçaları daha mevcuttur. Özellikle kırık mezar taşı parçalarının birinin ön yüzünde alçak kabartma tekniğinde Mührü Süleyman dikkat çekicidir.

Ayrıca, hazire içerisinde toprağa oldukça gömülü vaziyette, sadece üst bölümü görülebilen köfeki (?) taşından yazısız mezar taşları da tespit edilmiştir.

Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Maliye Hazinesi
Yapılan Onarımlar -
Gözlemler Atıl durumdaki mezar taşları cami avlusunda yer alan haziresinde asıl yerlerinden sökülmüş vaziyette olup duvar dibine dizilmişlerdir. Mezar taşları zaman içersinde doğal ve beşeri nedenlerden kırılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.