Yükleniyor...

Samakov Eski Köy Yerleşimi

Orhaniye Mahallesi, Demirköy
ENV. NO: 39-03-123
Genel Bilgiler
Yapı Adı Samakov Eski Köy Yerleşimi
Envanter No 39-03-123
Yapı Türü
Dönemi Roma-bizans
Genel Tanım Eski köy yerleşim alanı ilçe Merkezinin 2,8 km güneyinde ormanlık alanda bulunmaktadır.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Orhaniye Mahallesi
Belde
Mevki Eski Demirköy / Eski Samakof
Sokak
Ada 298
Pafta
Parsel 24-26-32-33-34-128
Yüzölçümü 3323 / 12869.13 / 7511.08 / 17677.94 / 543.83 / 5956.81
Nitelik Orman / Tarla / Tarla / Tarla / Çakmaktepe Devlet Ormanı / Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Eski Samakov yerleşim alanı tamamen yok olmuştur. Yüzeyde taş yığınları şeklinde bina temel kalıntıları görülmektedir. Çok az keramik buluntuları görülmektedir.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Yerleşim alanından geriye herhangi bir yapı kalmamış olup, sadece taş yığınları görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.