Yükleniyor...

Sakızköy Küçük Tümülüs

Sakızköy Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-677
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sakızköy Küçük Tümülüs
Envanter No 39-05-677
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Sakızköy Köyü
Belde
Mevki Umurca Bağlar Altı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 557-558
Yüzölçümü 28450/11850
Nitelik Tarla/ Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Çevresinde tarımsal faaliyetlerin devam ettirilmesi, ayrıca yeni yapılan imar plan çalışmaları alanı içerisinde yer alması.
Şimdiki Durumu Köyün 1,2 km batısında tarla içerisinde bulunan tümülüs 4 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma Koruma alanının belirlenmesi, bu alanda tarım yapılmasının önlenmesi, yeni yapılacak imar planında koruma alanlarına dikkat edilmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Eteklerinde merkeze doğru, 3-4 m ara ile 8 yerden tünel şeklinde kaçak kazılar yapılmıştır. Ayrıca tepesinde de kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüsün formu bozulmuş, yayvanlaşmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 15.06.2001/6845
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.