Yükleniyor...

Pınarhisar Höyükler Tepesi Tümülüsü Ve Nekropol Alanı

Beylik Mahallesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-391
Genel Bilgiler
Yapı Adı Pınarhisar Höyükler Tepesi Tümülüsü Ve Nekropol Alanı
Envanter No 39-07-391
Yapı Türü Mezar
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım İlçe merkezinin 5,8 km kuzeyinde, Çayırdere Köyünün 2,8 km güneydoğusunda bulunan mera alanında 50 m ara ile 2-3 m yüksekliğinde 15-20 m çapında iki adet tümülüs ve yaklaşık 1 m yüksekliğinde 15 kadar küçük mezar tepesi bulunmaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Beylik Mahallesi
Belde
Mevki Höyükler Tepesi
Sokak
Ada 27
Pafta
Parsel 23
Yüzölçümü 3000
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve askeri tatbikat çalışmaları.
Şimdiki Durumu Mera alanı ve yılın bazı zamanlarında askeriye tatbikat alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Askeri alan içinde olması nedeniyle askeri yetkililerin tümülüs ve nekropol alanı konusunda bilinçlendirilmesi gerekir.
Gözlemler Alanda bulunan iki büyük tümülüs tepesinden güneybatısına doğru iş makinesi ile kazılarak tahrip edilmiştir. Mezar tepeleri de defineciler tarafından kazılarak tahrip edilmişlerdir. Defineci kazılarında büyük yassı taşlar ile dört taraftan çevrelenmiş şekildeki mezarlar görülebilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.