Yükleniyor...

Nekropol-şarap İşliği-göl-orman (gürgen Ağaçları)

Evrenli Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-216
Genel Bilgiler
Yapı Adı Nekropol-şarap İşliği-göl-orman (gürgen Ağaçları)
Envanter No 39-08-216
Yapı Türü Nekropol
Dönemi Demir Çağ-antik Dönem
Genel Tanım Evrenli köyünün kuzey ve kuzeybatısında yer alan, etrafı su kaynaklarıyla çevrili bir tepenin üzerinde Koca Göl-Üç Küp Mevkiinde Şarap İşliği ve Nekropol bulunmaktadır. Nekropol oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Ormanlık alan içerisinde 100'den fazla taş dolgu mezar bulunmaktadır. Erken Demir Çağına tarihlenen Nekropol, orman içerisinde meşe ve gürgen ağaçlarıyla bütünleşmiştir. Taş dolgulu mezarların ortalama yükseklikleri 1,5-2,5 metre olup, büyük bir çoğunluğunda kaçak kazı izleri mevcuttur. Yine aynı tepenin ortasında, en açıklık yerinde şarap işliği yer almaktadır. Şarap işliği yerli kayaya oyularak yapılmış üç adet küp biçimli çökertme kabı şeklinde olup, kuzey-güney yönünde yapılmıştır. Birinci çökertme kabı 52 cm çapında ve 22 cm derinliğindedir. İkinci çökertme kabı 68 cm çapında ve 60 cm derinliğindedir. Üçüncü çökertme kabı ise 68 cm çapında olup içerisi taş ve toprak ile dolu olduğundan derinliği tespit edilememiştir. Söz konusu nekropol erken demir çağlarına, şarap işliği de M.Ö. V.yüzyıla ait olabilir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evrenli Köyü
Belde
Mevki Köprüdere
Sokak
Ada 192
Pafta E19c-18c
Parsel 219
Yüzölçümü 19547306,06
Nitelik Köprüdere Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli Adını içinde bulundurduğu gölden alan Koca Gölün içerisinde bulunan nekropol ve şarap işliği meşe ve
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. Derece Doğal Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Defineci tahribatı ve kaçak kazılar.
Şimdiki Durumu Kaçak kazılar ile tahrip görmüş.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. Derece Doğal Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup, orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmelidir.
Gözlemler Koca Göl-Üç Küp Mevkii içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarından dolayı, definecilerin ilgisini çekmesi. Maden arama bahanesiyle ilgili kurumların görüşleri alınmadan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını içinde barındıran alanda kaçak kazıya yönelme.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 05.09.2008-2068
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.