Yükleniyor...

684 Ada, 1 Parsel Gar Şefi Konutu

İstasyon Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-802
Genel Bilgiler
Yapı Adı 684 Ada, 1 Parsel Gar Şefi Konutu
Envanter No 39-01-802
Yapı Türü
Yapım Tarihi 1910-1912
Yaptıran Şark Demiryolları
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı Dönemi
Genel Tanım Kırklareli Merkez, İstasyon Mahallesinde Tren Garı'na ait bina bodrum + iki katlı, dikdörtgen planlı, beşik çatısı marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Düz bir zemine inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy İstasyon Mahallesi
Belde
Mevki İstasyon
Sokak Waldorf Caddesi
Ada 684
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü 28230
Nitelik Devlet Demiryolları Arsası
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+b
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Konut bodrum + iki katlı ve dikdörtgen planlıdır. Dış cephede iki kat arasında konutun etrafını dolanan bir silme mevcuttur. Yapı tuğla malzeme ile yığma olarak inşa edilmiştir. Beşik çatısı marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Yapı girişi doğu cephesinin orta kısmında yer alır. Girişin her iki yanında dikdörtgen, basık kemerli birer pencere bulunur. Yapının batı cephesinde üç ve güney cephesinde bir olmak üzere aynı pencere düzeni görülmektedir. Kuzey cephesinin doğu tarafında daha küçük buyutlu basık kemerli bir pencere yer alır. Dikdörtgen üst kademe pencereleri, giriş katında yer alan kapı ve pencere boşluklarının hizasında konumlanmış olup, kuzey cephe sağırdır. Yapının kuzey ve güney cephesinin çatı boşluğu bölümünün orta kısımlarında yuvarlak pencereler yer alır. Yapının giriş ve üst katında yer alan kapı ve pencereler ile çatı boşluğunda yer alan yuvarlak pencerelerin etrafı sıva işi söve ile çevrelenmiştir. Bodrum katta mazgal tipi küçük pencereler bulunmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Gar Şefi Konutu
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi T.C.Devlet Demir Yolları (Kırklareli Üniversitesi'ne tahsisli)
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Kırklareli Üniversitesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapının çatısında ahşap elemanların çürümesinden kaynaklanan bozulmalar görülmektedir. Üst kat pencere boşlukları ahşap malzeme ile kapatılmış olan yapının dış cephe sıvalarında dökülmeler mevcuttur. Günümüzde kullanılmayan yapı bakımsız bir haldedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 12.06.2009-2572
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.