Yükleniyor...

Kayabeyli Durak İstasyonu

Kayabeyli Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-935
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kayabeyli Durak İstasyonu
Envanter No 39-05-935
Yapı Türü İstasyon
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım İstasyon yapısı demir yolu güzergahında durak istasyonu+lojman şeklinde planlanmış tek yapı ölçeğinde bağlı kompleks yapılar barındırmayan bir yapıdır. Bodrum+Zemin+Çatı arası katından oluşan yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı, kesme taş duvar örgülü, beşik çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Tam inşa tarihi bilinmemekle birlikte Geç Osmanlı Dönemi özellikleri gösterir.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Kayabeyli Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta 11
Parsel 1719
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum+Zemin
Malzeme Taş-tuğla-ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım İstasyonun bodrum katı su basma seviyesindeki zemin kat ile pahlanmış yapısı ile ayrıştırılmış olup kuzey ve kuzeydoğu cephelerinde birer adet kare formlu, hafif yassı kemer vurgulu küçük havalandırma penceresine sahiptir. Zemin kata giriş güneydoğu cephesinden tek kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Giriş kapısının önünde şimdi olmayan ancak muhdes olarak betonarme-tuğla örgülü sundurma giriş kısmının izleri görülmektedir.Zemin kat güneydoğu cephesi birer adet kapı ve pencere, kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri birer pencereye sahip iken kuzeybatı cephesi sağırdır. Yapının kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinin üçgen saçak altlarında birer adet çatı arası katı penceresi bulunur. Pencereler uzunlamasına dikdörtgen planlı, tuğla örgülü ve üstleri kemerlidir. taşınmaz, beşik çatılı geniş saçaklı üst örtü ile sonlanmakta olup, bir adet tuğla örgülü bacaya sahiptir. İstasyonun bodrum katı tek hacimli, ortasında zemin kat döşemesine destek taş örgülü kiriş bulunur. Bodrum katının kömür-odun gibi yakıt malzemelerinin depolama amaçlı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Zemin kata güney cephede yer alan kapı ile girildiği düşünülmekte olup zemin kat 2 odaya sahiptir. Zemin katın sahip olduğu oda sayısı dikkate alındığında yapının güzergah üzerinde güvenlik karakolu-konut veya durak istasyonu olarak tasarlandığı düşünülmektedir. Yapının içinden bodrum ve çatı arası katlarına geçişi sağlayan merdivenler kaldırılmıştır. Yapının güneydoğu (demiryolu) giriş cephesinde yapıdan bağımsız, yaklaşık 50cm yüksekliğinde, 2-2,5cm genişliğinde, 150m uzunluğunda betonarme bir peron inşa edilmiştir. Kayabeyli Durak İstasyonu bugün itibariyle 6,70mx5,50m ölçülerinde, dönemine ait örneklerle benzerlik gösteren 4. sınıf bir istasyon binasıdır. Yapı plan düzenlemesi gibi süslemesi de oldukça sade yapıdadır. Kuzeybatı cephesi sade olan yapının kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri büyük ölçüde simetriktir. Özellikle kapı ve pencerelerin söve ve kemerlerinde tuğla malzemenin dekoratif dizim özelliğinden faydalanılmıştır. Bodrum katı pencerelerinin kemerleri ise taş dizimlidir. Denizlik, söve ve kemer tuğla dizimi ile oluşturulmuş olup, bu mimari detaylarda tuğla örgü kenar ve ortalarda dışa taşarak cepheye etki kazandırılmaya çalışılmıştır. Yapının iç mekanında ise herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım İstasyon
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar İç mekanı sıva olan yapının kapısı önündeki muhdes sundurma sökülmüştür.
Gözlemler Edirne-İstanbul hattında metruk durumda kullanılmayan bir durak seviyesinde istasyon yapısı olup dış etkilere açık herhangi bir fiziki ve güvenlik tedbiri alınmamıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23/05/2017-4116
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.