Yükleniyor...

206 Ada 1 Parselde Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1084
Genel Bilgiler
Yapı Adı 206 Ada 1 Parselde Konut
Envanter No 39-08-1084
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı iki sokak dokusu arasında yer alır. Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş+ahşap duvar örgülü ve kısmen sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak Cumhuriyet Caddesi
Ada 206
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı iki sokak dokusu arasında yer alır. Yapı dikdörtgen planlı, zemin + katlı, moloz taş-ahşap duvar örgülü ve kısmen sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı iki katlı ahşap ve ahşap ahır olup, yapının güney ve kuzey cephelerinde tek katlı tek yönlü eğimli çatılı eklentiler bulunur. Eklentiler moloz taş örgülü kısmen sıvalıdır. Yapının 1. kat batı cephesi pencereleri giyotin tipli olup, doğu cephesi onarım görmüş ve pencere doğramaları pvc ile yenilennmiştir. Yapı Erken Cumhuriyet dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Şahıs
Yapılan Onarımlar Yapının 1. kat batı cephesi pencereleri giyotin tipli olup, doğu cephesi onarım görmüş ve pencere doğramaları pvc ile yenilenmiştir.
Gözlemler Yapının güney ve kuzey cephelerinde tek katlı tek yönlü eğimli çatılı eklentiler bulunur. Eklentiler moloz taş örgülü, kısmen sıvalıdır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020-6964
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.