Yükleniyor...

Kızılağaç Yel Değirmen Tepesi Tümülüsü Ve Nekropol Alanı

Kızılağaç Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-135
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kızılağaç Yel Değirmen Tepesi Tümülüsü Ve Nekropol Alanı
Envanter No 39-08-135
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kızılağaç Köyü
Belde
Mevki Korualtı
Sokak
Ada 102
Pafta
Parsel 304
Yüzölçümü 405
Nitelik Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 7,1 km kuzeybatısında bulunan ormanlık alanda 4-5 m yüksekliğinde 15-20 m çapında tümülüs ve yükseklikleri 1mt ile 1,5 m arasında değişen 5 kadar tümülüs şeklinde mezar tepesi bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Orman içerisinde bulunan tümülüs tepesinden eteğe doğru kanal şeklinde kazılmıştır. Kazı çukurunda mezar odasına ait olabilecek yassı kayalar bulunmaktadır. Diğer mezar tepelerinde de kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.