Yükleniyor...

Kıyıköy Nekropol Alanı Ve Kilise Kalıntısı

, Vize
ENV. NO: 39-08-950
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kıyıköy Nekropol Alanı Ve Kilise Kalıntısı
Envanter No 39-08-950
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen alanda nekropol alanı ile üzerinde kabartmalı haç işareti bulunan mermer parçanın da bulunduğu, kilise olduğu düşünülen yer yer taş dizileri görülebilen bir ala tespit edilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Sokak
Ada 325
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 3.derece arkeolojik sit alanı
Koruma Derecesi 3.derece
Şimdiki Tehlikeler Kaçak kazı
Şimdiki Durumu Tahribata açık
Önerilen Koruma 3.derece arkeolojik sit alanı
Gözlemler Kayaya oyulmuş mezarlar ve kilise kalıntısı olan alan yoğun şekilde kaçak kazı yapılarak tahribata maruz kalmıştır. Alanda irili ufaklı mermer parçaları da tespit edilmiştir .
Ekler
Fotoğraf
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4487
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.