Yükleniyor...

Konut

Dere Mahallesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1070
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-05-1070
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Zemin üzeri bir katlı olan yapı, ahşap çalkı arası dolgu üzeri sıvalıdır. Kırma çatısı marsilya kiremit ile kaplıdır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Dere Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Edirne Caddesi
Ada 265
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Zemin üzeri tek katlı olan yapı dikdörtgen yapılıdır. Ahşap çatı arası dolgu malzeme ile inşa edilmiş olup üzeri sıvalıdır. Zemin katta 6 adet dikdörtgen formlu ahşap çerçeveli, giyolin pencere bulunmaktadır.Bu pencerelerden iki tanesi kiriş kapısının sağına ve soluna bitişik durumdadır. Üst katta 3 adet ahşap çerçeveli, enine dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Giriş kapısı Edirne Caddesi üzerinde yer almakta olup, ahşap ve iki kanatlıdır. Sağ yan cephesinde zemin ve üst katta birer dikdörtgen formlu pencere bulunmakta olup, arka cephe sağırdır. Sol yan cephesi bitişik nizamlıdır. Kırma çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Evin içi görülememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım Metruk
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mal Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı 1930 yıllara ait özellikler göstermektedir. Duvar sıvalarında yer yer dökülmeler mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 25.02.2020 tarih ve 6674 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Öznur ÇELİK Müze Araştırmacısı sanat Tarihçi
Jülide ILICAK Mimar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.