Yükleniyor...

Kıyıköy (midye) Kalesi Surları

, Vize
ENV. NO: 39-08-150
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kıyıköy (midye) Kalesi Surları
Envanter No 39-08-150
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi 6.yy.
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy merkezde yer alan kale, ilk olarak 6. yüzyılda yapılmış olup, güneyde Kazandere ve kuzeyde Pabuçdere arasında denize doğru uzanan bir sırt üzerinde yer almaktadır. Günümüzde batı yönü sur duvarları ile girişi sağlayan iki ana giriş kapısı mevcudiyetini korumaktadır. 9. ve 10. yüzyıllarda surlar onarımlardan geçirilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki Merkez
Sokak Cumhuriyet Caddesi
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında 1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı
Koruma Derecesi 1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı
Şimdiki Tehlikeler Kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu Sur duvarlarının büyük bir bölümü bakımsız ve harap haldedir.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi. İlgili Belediyenin sur duvarlarında tahribat yaratan yeni yapılanma ve inşai çalışmalara göz yummasının engellenmesi.
Gözlemler Sur duvarlarının bir bölümünde onarım yapılmıştır, duvarların 10-12 metreye kadar yükseldiği görülmektedir. Kesmetaş, tuğla ve moloz taştan inşa edilmiş olan sur duvarlarında duvar kalınlığı yer yer 2,5 metreyi bulmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16.03.1969-4537
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 13.05.1988-36
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.