Yükleniyor...

Kırklareli Merkez C Tümülüsü

Karacaibrahim Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-736
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kırklareli Merkez C Tümülüsü
Envanter No 39-01-736
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki Höyükaltı
Sokak
Ada 512
Pafta
Parsel 59-60
Yüzölçümü 3694 / 4493
Nitelik Tarla / Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Kırklareli il merkezinin güney kısmında, tarım alanında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde 40-45 m çapındadır.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Müfit Mansel tarafından kazılmış tümülüslerden biridir. Günümüzde formu bozulmuş toprak yığını şeklindedir. Güney tarafında mezar orasına ait olabilecek blok taş yığını bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 19.10.1990-787
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.