Yükleniyor...

Hacızekeriya Mahallesi 187 Ada 41 Parselde Konut

Hacızekeriya Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-949
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hacızekeriya Mahallesi 187 Ada 41 Parselde Konut
Envanter No 39-01-949
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 187 ada, 41 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, bodrum+1 kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Hacızekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 187
Pafta
Parsel 41
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi bodrum+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parsele dikdörtgen planda oturmaktadır. Bodrum+1 kat olarak inşa edilen taşınmazın alt katı yığma taş, üst katı yığma tuğla ile inşa edilmiştir. Taşınmazın girişi niş şeklinde yapılmış olup, giriş kapısının iki yanında ve üzerinde aydınlık pencereleri yer almaktadır. Taşınmazın üst katında ahşap kaplama kullanılmıştır. Ön cephe beden duvarları üzerine dikdörtgen formlu sol tarafta 2, sağ tarafta 1 adet pencere açıklığı konumlandırılmıştır. Taşınmazın yola bakan sağ yan cephesinde yine 4 adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Pencere doğramaları pvc ile değiştirilmiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.