Yükleniyor...

Kiremithane Küp Kayaları

Kızılağaç Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-138
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kiremithane Küp Kayaları
Envanter No 39-08-138
Yapı Türü
Dönemi Geç Tunç - Demirçağ ?
Genel Tanım Köyün 2,9 km güneydoğusunda, orman içerisinde bulunan alanda eski yerleşim izleri ve kayaya oyma küpler bulunmaktadır. Kayaç tabakada pitos formunda oyulan oyukların muhtemelen ya ölü gömme adetleriyle ilgili olduğu yada depolama amaçlı kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kızılağaç Köyü
Belde
Mevki Kiremithane
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 573
Yüzölçümü 6649771,06
Nitelik Kiremithane Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Ağız kısmı dairesel 45-50 cm çapında, 2 m derinliğinde iç kısmı da 2 m çapında dairesel pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 15 kadar küp tespit edilmiştir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından ağızları kırılmış, iç kısımları kazılarak tahrip edilmişlerdir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.