Yükleniyor...

Kaynarca 147 Ada 1-2 Parsellerde Konut

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-958
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca 147 Ada 1-2 Parsellerde Konut
Envanter No 39-07-958
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım zemin+1 katlı, tuğla örgülü-sıvalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Cephelerde kat arası köşeler ve çatı saçağı altı silmelidir.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 147
Pafta
Parsel 1-2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı, zemin+1 katlı, tuğla örgülü-sıvalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Kuzeydoğu ve batı cepheleri sokağa bakan yapının doğu cephesinde bahçesi yer almaktadır. Ana cephesi batı cephesi olup, zemin kat pencere düzeni ve formlarında, yapılan tadilatlar sonrası bozulmalar olduğu görülmüştür. Batı cephesinde giriş nişi bulunmakta olup, 1. katta niş-balkon kapısı ve iki yanındaki pencereleri ile dikkat çeker. Nişin iki yanında ikişer adet pencere açıklığı bulunur. Kuzey cephede de iki adet pencere vardır. Özgün pencereleri uzunlamasına dikdörtgen formlu ve basık kemerlidir. Cephelerde kat arası, köşeler ve çatı saçağı altı silmelidir. Yapının iç mekanına girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Cephelerde pencere doğramaları ve sıvası yenilenmiştir.
Gözlemler Ana cephesi batı cephesi olup, zemin kat pencere düzeni ve formlarında tadilatlar sonrası bozulmalar olduğu görülmüştür. Yapının iç mekanına girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.