Yükleniyor...

Karamusul Mezarlığı

Karamusul, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1054
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karamusul Mezarlığı
Envanter No 39-05-1054
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı-erken Cumhuriyet
Genel Tanım Karamusul Köyü Mezarlığında toprak üzerinde toplanmış, toprağa dikili ve etrafa saçılmış olmak üzere 4 adet mezar taşı bulunmakta olup, mezar taşları sarıklı, fesli, hotoz ve üçgen başlıklı özelliklere sahiptir. Mezar taşları H.1228-1340 arasına tarihlenmektedir.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Karamusul
Belde
Mevki
Sokak
Ada 165
Pafta
Parsel 60-63
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Karamusul Köyü Mezarlığında toprak üzerinde toplanmış, toprağa dikili ve etrafa saçılmış olmak üzere 14 adet mezar taşı tespiti yapılmış olup, söz konusu mezar taşları;
-H.1228 ve H.1246 tarihli sadece tarih kısmı mevcut baş taşları (2 adet)
-H.1252 tarihli başlığı mevcut olmayan erkek baş taşı
-H.1255 tarihli başlığı mevcut olmayan erkek baş taşı
-H.1280 tarihli hotoz başlığı tahrip olmuş kadın baş taşı
-H.1298 tarihli sarıklı baş taşı
-H.1940 tarihli yuvarlak tepelikli çocuk baş taşı
-Kitabesiz sarıklı baş taşları (4 adet)
-Kitabesiz fesli baş taşı
-Sadece bir kısımları mevcut tesli fesli baş taşı (2 adet) ve ayak taşı
-Üç parçaya ayrılmış sarıklı baş taşları (2 adet)

Karamusul Köyünün güneydoğusunda, köyiçine yaklaşık 200 m. mesafede Karamusul Mezarlığının yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezar taşlarının tahrip edidiği, tarihi mezarlık alanın mezarlığın ortasında ve kenarlarında kalığı, mezar taşlarının bir kısmının tek parça, bir kısmının ise kırık olduğu, bazılarının ise toplandığı görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Karamusul Köy Tüzel Kişiliği-Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahipleri
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Karamusul Köyünün güneydoğusunda köyiçine yaklaşık 200 m. mesafede Karamusul Mezarlığı'nın yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık taşlarının tahrip edildiği, tarihi mezarlık alanın mezarlığın ortasında ve kenarlarında kaldığı, mezar taşlarının bir kısmının tek parça, bir kısmının ise kırık olduğu, bazılarının ise toplandığı görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini E.K.V.K. Kurulunun 03.09.2019 tarih ve 6201 sayılı karar ekidir.
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hasan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.