Yükleniyor...

Karakoçak Eski Yerleşim Alanı Ve Kült Alanı

, Vize
ENV. NO: 39-08-441
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karakoçak Eski Yerleşim Alanı Ve Kült Alanı
Envanter No 39-08-441
Yapı Türü Eski Yerleşim
Dönemi Demir Çağ - Traklar
Genel Tanım İlçe merkezinin 1850 metre kuzeydoğusunda tepelik bir alanda eski yerleşim izleri taşıyan mağara oluşumları bulunmaktadır. Etrafında çok sayıda keramik parçası mevcuttur. Doğal kayalığın üst kısmında temel izlerini andıran doğrusal taş yığınları bulunmaktadır. Alanda pitosa ait ağız kısmı parçası görülmüştür. Mağaranın üst tarafında pencere benzeri bir oyuk bulunmaktadır ve uç kısmında ince bir sıva kalıntısı yer almaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Karakoçak Mevkii
Sokak
Ada 269
Pafta
Parsel 45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik.
Şimdiki Durumu Kaçak define kazılarıyla tahribatlar devam etmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Eski yerleşim alanı çevresinde bol miktarda kaçak kazı çukurları mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.