Yükleniyor...

Oklalı Köyü Köy Mezarlığı

Oklalı Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-657
Genel Bilgiler
Yapı Adı Oklalı Köyü Köy Mezarlığı
Envanter No 39-05-657
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Köy merkezinin 500 m güneyinde bulunan eski mezarlık alanında Osmanlıca yazılı, sarıklı, fesli, silindirik, sekizgen ve düz mezar taşları bulunmaktadır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Oklalı Köyü
Belde
Mevki Köy Mezarlığı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Köy merkezinin 500 m güneyinde bulunan eski mezarlık alanında Osmanlıca yazılı, sarıklı, fesli, silindirik, sekizgen ve düz mezar taşları bulunmaktadır. Okunabilen en erken tarihli mezar taşı H.1082 tarihli olup, görülebildiği kadarıyla alanda iki sarıklı, bir fesli, bir düz,bir silindirik ve bir sekizgen mezar taşı bulunmaktadır. Okunabilen en geç tarihli mezar taşı ise H.1328 tarihlidir. Eski mezarlık geniş bir alana yayılmaktadır. Mezar taşlarının bir kısmı sağlam vaziyette olup, bir kısmı yerlerinden sökülmüştür. Taşların bir kısmının yarıya kadar olan kısımları toprak altında gömülü bir durumdadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Mezarlık giriş kapısının bir tarafında Osmanlıca yazılı sekizgen mezar baş taşı, diğer tarafında silindirik ayak taşı yer almaktadır. Günümüzde kullanılan mezarlık alanının ortasında bir tümülüs bulunmaktadır. Tümülüsün eteğinde H.1328 tarihli Osmanlıca yazılı fesli bir mezar taşı yer almaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama Tescile önerilecektir.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.