Yükleniyor...

Karakoç Tumba Tepe Tümülüsü

Karakoç Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-366
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karakoç Tumba Tepe Tümülüsü
Envanter No 39-01-366
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakoç Köyü
Belde
Mevki Köyiçi
Sokak
Ada 166
Pafta 18
Parsel 8
Yüzölçümü 1798
Nitelik Höyük Ve Meydanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köyün güneydoğusunda, köy çıkışında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Nezih FIRATLI tarafından 1963 yılında kazısı yapılmıştır. Kubbeli mezar yapısının önüne kazı sonrasında demir kapı yapılmıştır. Günümüzde kubbeli mezar yapısının düzgün kesme taştan yapılmış kubbe kısmının ilk üç sıra taş örgüsü görülmektedir. Mezar yapısı koruma altına alınarak daha fazla tahrip olması engellemelidir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.