Yükleniyor...

Karahalil Ulukonak Yolunda Tümülüs

, Babaeski
ENV. NO: 39-02-583
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karahalil Ulukonak Yolunda Tümülüs
Envanter No 39-02-583
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Babaeski
Mahalle Köy
Belde Karahalil Beldesi
Mevki Kuruca Dere
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1133
Yüzölçümü 21000
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 1,6 km kuzeybatısında tarla yanında, doğal bir tepede bulunan tümülüs 2-3 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır. Üzerinde yetişkin ağaçlar bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarım amaçlı kullanımının engellenmesi.
Gözlemler Tepesinde ve kuzeybatı eteğinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Tümülüs eteklerinin bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.