Yükleniyor...

Karadere Kalesi

Karadere Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-292
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karadere Kalesi
Envanter No 39-01-292
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Karadere Köyünün 2 km güneybatısında, Armağan Barajı kenarında, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 150 metreye 60 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karadere Köyü
Belde
Mevki Kulubelik
Sokak
Ada 101
Pafta 5
Parsel 431
Yüzölçümü 20459,9
Nitelik Ham Toprak
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Kuzey ve doğu kısmında yaklaşık 1 m yüksekliğinde sur duvarları bulunmaktadır. Kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla duvarlar yassı taşlar ile harçsız olarak örülmüştür. Kale duvarları diğer kısımlarda zeminde taş yığınları şeklinde takip edilebilmektedir. Batısında ve doğusunda giriş olabilecek yollar ve boşluklar bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.