Yükleniyor...

Karacadağ Akbay Kalesi

Avcılar Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-131
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karacadağ Akbay Kalesi
Envanter No 39-03-131
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Avcılar köyünün 7,4 km kuzeybatısında, Karacadağ Köyünün 8,6 km doğusunda, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Avcılar Köyü
Belde
Mevki Akbay Mevki
Sokak
Ada 102
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü 18901215,16
Nitelik Şarapnel Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur, zeminde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Bir bölümde 3x3 m moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş duvar parçası sağlam olarak görülmektedir.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.